Naš veliki život

È un mondo difficile
E vita intensa
Felicità a momenti
E futuro incerto
Il fuoco e l’acqua
Con certa calma
Serata di vento
E nostra piccola vita
E nostro grande cuore

Tonino Carotone – Me Cago En El Amor

Koliko je veliki naš život? Da li je stvarno život samo naša refleksija, odraz našeg nesvesnog i podsvesnog? Kao u Platonovoj Pećini, ako usmerimo svetlo na spoljašnja dešavanja, mi gledamo u iluzije koje nazivamo životom. Da bismo videli pravu sliku, svetlo treba usmeriti unutra.

Neki ljudi život vide kao čudo prepuno mogućnosti, čak i kada su okolnosti koje ih okružuju teške. Mogima je, ipak, život teret i teskoba, pa i kad ih zadesi neka lepa i srećna okolnost, oni se nesnađeni, brzo vraćaju u svoje uverenje da je život borba i nađu uvek neku brigu koja im potvrdi da je život težak.

Za mene je život uvek bio ljubav. Kada sam u svom najvišem stanju, život vidim kao jednu veliku reku ljubavi, koja teče, a ja joj se prepuštam. Ogoljujem deo po deo sebe da bih joj se što više približila, da bih je bolje osetila, da bih uživala više…

Život je dobar, mazi nas, neguje, daje sve što nam treba za sreću, prigrli to, dopusti da te vodi ljubav života. Bez obzira na razočaranost autora gore citiranih stihova u ljubav, on ipak prepoznaje da su naši “mali” životi ustvari veliki ako nam je srce veliko.

Tijana Stupljanin

Ćutanje je zlato

O, sklopi usne, ne govori, ćuti,

ostavi misli nek se bujno roje…

Milan Rakić – Iskrena pesma

Nije isto: ćutanje ili tišina. U tišini se čovek odmori, a u ćutanjima nekada ima više buke nego tišine. Zabole nekada ta ćutanja i to nije dobro, tada znaj da će kad tad prokuljati reči. A što je ćutanje ljuće i što duže traje, to bujica jače preti da poplavi i govornika i drugu stranu, pa ko živ ko mrtav. Mada, nisu ni sva ćutanja ista…

Nekada ćutim, a puna mi glava reči. Mislim puno i o svemu i svašta bih rekla, ali ćutim. Manje me bole ta ćutanja, nego silne reči. Ponekad pomislim da je sve već ionako rečeno, i šta bih ja tu još mogla da dodam? Bilo je, ili nije bilo, ovako je, onako je… Jer, na kraju, svi imamo svoju istinu.

Zato ja sada biram reči, biram misli, biram osećaje i biram da delim samo ono što osećam kao važno. Evo sada u ovom trenutku rasterećenom od prošlosti i dalekom od budućnosti, sve je savršeno, zato delim sa vama baš ovaj trenutak sada.

Tijana Stupljanin

Volim te / I Love You

Da bi nešto dobili, treba da znamo i da damo, a ne možeš dati nešto što nemaš.

Tijana Stupljanin

Ove dve najjednostavnije reči su me doslovno spasile! Volim te, volim te, volim te, ponavljala sam do besvesti, ali je upalilo, jer ljubav nas održava u životu.

Često su me kada sam bila mala spopadali osećaji da nisam voljena, naizgled bez ikakvog povoda, ali u mojoj glavi ja sam bila nevoljeno dete. Svaka kritika, svako ne slaganje, svaka strogost, naredba, grdnja, koje su dolazile od mojih roditelja, ja sam doživljavala kao ne ljubav. U takvim trenucima sam imala destruktivne misli, želela sam da povredim sebe kako bih dobila pažnju i “ljubav”. Nisam fizički povređivala sebe, ali jesam sebi nanela dosta emotivne boli, a sa druge strane često sam radila nešto uprkos zabranama i bila sam jako naporno dete.

Kasnije sam imala potrebu da konstantno budem zaljubljena. Stalno sam nalazila razloge za zaljubljivanje, u stvari sam izmišljala i zamišljala stvari ne gledajući kakve su stvarno. Uistinu mi je ta zaljubljenost izdaleka, davala osećaj sigurnosti. U glavi sam bila zaljubljena, ali srce je ostajalo hladno.

Kada sam već postala mlada devojka, bežala sam kao od đavola od svih momaka koji su me gledali kao da sam neko nestvarno biće, a onima koje sam procenila kao bezazlene sam dopuštala da mi se približe. S druge strane iscrpljivalo me je držanje garda i podizanje ograda od onih koji su me gledali kao plen, kao objekat.

Ljubav je za mene bila ogledanje u drugim ljudima, očekivanje da me neko drugi voli bezuslovno, i kada sam super i kada sam loše volje, da neko bude uvek tu za mene, da me prati u stopu, da ispunjava sve moje potrebe. Ako mi neko kaže nešto grubo, ružno, nevažno ko, čak i potpuni stranac na ulici, meni potonu sve lađe.

Mislila sam da je to što sam lepa i dobra i nežna dovoljno da dobijem sve što sam izmaštala da se u ljubavi dobija. Naravno da sam se razočaravala više puta, naravno da sam bila ljubomorna i posesivna, jer nisam dobijala ljubav. Zašto nisam dobijala ljubav, a toliko sam je želela? Zašto me je ljubav bolela? Trebalo mi je vremena da shvatim, ali na kraju sam naučila da nas drugi ljudi vole i cene onoliko koliko mi volimo i cenimo sebe. Shvatila sam da su me drugi voleli onako kako su znali i onoliko koliko su mogli. Postalo mi je jasno da moram poći od sebe.

Svi želimo bezuslovnu ljubav, a da li mi volimo bezuslovno? Sve kreće od nas. Kako je unutra tako je i spolja. Spoljašnji svet je projekcija nas samih, bili mi toga svesni ili ne. Volim li sebe bezuslovno? Da li volim sve svoje mane, kao i vrline, da li volim sebe kada me spopadnu bubice, kada sam ljuta? Da li sam nežna prema sebi kada grešim, da li imam strpljenja sa sobom kada mi nešto ne ide od ruke? Da li ispunjavam sebi želje, da li ugađam sebi? Da li dozvoljavam sebi da budem sve ono što jesam? Da li izražavam sebe u svoj svojoj punoći? Da li prepoznajem svoja osećanja i dozvoljavam im da postoje? Da li razumem sebe, da li opraštam sebi?

Svaki odnos se gradi, iskrenošću, razumevanjem, nežnošću, strpljenjem, odgovornošću, podržavanjem, prihvatanjem, praštanjem, a sve počinje od odnosa sa sobom. Žao mi je za sve nerazumevanje i bol koji sam ti nanela, sada razumem da sam bila gruba i da nisam imala strpljenja za tebe, volim te baš takvu kakva jesi i prihvatam te sa svim vrlinama i sa svim manama, oprosti mi molim te i hvala ti. Ja sam odgovorna za sebe i svoj život i za količinu ljubavi koja postoji u mom životu! Dajem sebi dozvolu da volim i budem voljena bez vezivanja, bez uslova.

Ovaj put bezuslovne ljubavi nije pravolinijski, pun je krivina i uspona i padova, zato i kažem da se odnos sa sobom, kao i odnos sa drugim ljudima u našem životu gradi, to je proces u kome iznova upoznajemo sebe, prihvatamo sebe i rastemo, a sve stane u dve reči – volim te!

/

If you want to get something, first you have to learn how to give, but you can’t give something that you don’t have.

Tijana Stupljanin

These two simplest words literally saved me! I love you, I love you, I love you, I repeated to the point of unconsciousness, but it worked, because love keeps us alive.

Often when I was little, I had feelings that I was not loved, seemingly for no reason, but in my head I was an unloved child. Every criticism, every disagreement, every strictness, order, scold, which came from my parents, I experienced as not love. In such moments, I had destructive thoughts, I wanted to hurt myself in order to get attention and “love”. I didn’t physically hurt myself, but I did inflict a lot of emotional pain on myself, and on the other hand, I often did something despite the prohibitions and I was a very difficult child.

Later I had a need to be constantly in love. I was constantly finding reasons to fall in love, in fact I was inventing and imagining things without looking at what they really were. Truly, that infatuation from afar gave me a sense of security. I was in love in my head, but my heart remained cool.

When I became a young girl, I ran away like from the devil from all the guys who looked at me as if I were some unreal being, and I allowed those I judged to be harmless to approach me. On the other hand, I was exhausted by holding guard and raising fences from those who looked at me as a prey, as an object.

For me, love was a reflection of me in other people, the expectation that someone else will love me unconditionally, both when I am great and when I am in a bad mood, that someone is always there for me, to follow in my footsteps, to fulfill all my needs. If someone tells me something rude, ugly, no matter who, even a complete stranger on the street, all my boats sink. I thought that being beautiful and good and gentle was enough to get everything I imagined you are supposed to get from love. Of course I was disappointed many times, of course I was jealous and possessive because I didn’t get love. Why didn’t I get love that I wanted so much? Why did love hurt me? It took me a while to understand, but in the end I learned that other people love and appreciate us as much as we love and appreciate ourselves. I realized that others loved me the way they knew how and as much as they could. It became clear to me that I had to start from myself.

We all want unconditional love, but do we love unconditionally? Everything starts from us. As it is inside, so it is outside. The outside world is a projection of ourselves, whether we are aware of it or not. Do I love myself unconditionally? Do I love all my flaws, as well as my virtues, do I love myself when moody, when I am angry? Am I gentle with myself when I make mistakes, do I have patience with myself when I am not good at something? Do I fulfill my desires, do I please myself? Do I allow myself to be all that I am? Do I express myself in all my fullness? Do I recognize my feelings and allow them to exist? Do I understand myself, do I forgive myself?

Every relationship is built with honesty, understanding, tenderness, patience, responsibility, support, acceptance, forgiveness, and it all starts with a relationship with yourself. I am sorry for all the misunderstanding and pain I caused you, now I understand that I was rude and I did not have patience for you, I love you just the way you are and I accept you with all the virtues and all the flaws, forgive me please and thank you. I am responsible for myself and my life and for the amount of love that exists in my life! I give myself permission to love and be loved without attachment, without conditions.

This path of unconditional love is not straightforward, it is full of curves and ups and downs, which is why I say that the relationship with ourselves, as well as the relationship with other people in our life is built, it is a process in which we get to know ourselves again and grow and it all fits into these two words – I love you!

Tijana Stupljanin

Sjaj / The glow

Zagrlila sam ga, pridržavajući ga nežno. Gledali smo se u oči, njegove su se smešile nekim zvezdanim sjajem. Bile su to oči dečaka, koji zavisi od tuđe ljubavi, koji voli iskreno i ništa ne traži za uzvrat. Taj njegov pogled mi je davao snagu da se ne raspadnem, znajući da ga gubim dok ga je njegovo telo izdavalo. U tim rukama koje su me toliko puta nosile i dizale u nebo, nije više bilo snage, a „ moje brze noge što su nekad konja mogle stići, a sada su oslabile, jedva mogu na njih ići…“, kako je voleo da recituje. Znala sam da odlazi polako, na onaj neizbežni put, ali nisam to htela da priznam. Ipak je on bio tu za mene od mog prvog plača, 23 godine sam mu sedela u krilu, uz njega sam uvek bila dete, a sada sam morala da odrastem.

Naizgled to je bio jedan običan i, kako će se ispostaviti, poslednji susret jedne unuke i njenog voljenog dede. Samo, za mene je taj pogled kojim smo sve rekli, a da reč nismo izgovorili, bio poslednja podrška koju sam dobila od njega. Njegov sigurni zagrljaj sa “onoga sveta”. Spokoj, ljubav i prostodušnost tog pogleda su me umirivali i grejali moju dušu vraćajući sve lepe uspomene na detinjstvo i odrastanje uz njega. Taj naš susret bio je i ostao moje svetlo na kraju tunela tuge koja još ume da zaboli, skoro 20 godina kasnije, ali taj sjaj u oku… još uvek sija kao najsjajnija zvezda.

/

I hugged him, holding him gently. We were looking into each other’s eyes, his were smiling with a starry glow. These were the eyes of a boy, who depends on someone else’s love, who loves sincerely and does not ask for anything in return. That look of his gave me the strength not to fall apart, knowing I was losing him as his body betrayed him. In those hands that carried me so many times and lifted me into the sky, there was no more strength, and “my fast legs, which once could run with horses, but now are weak, I can barely use them for walking…”, as he liked to recite. I knew he was leaving slowly, on that inevitable path, but I didn’t want to admit it. However, he has been there for me since my first cry, I sat on his lap for 23 years, I was always a child with him, and now I had to grow up.
Seemingly, it was an ordinary and, as it turns out, the last meeting between a granddaughter and her beloved grandfather. Only, for me, that look with which we said everything, without saying a word, was the last support I received from him. His safe embrace from “the other world”. The serenity, love and simplicity of that look calmed me and warmed my soul, returning all the beautiful memories of my childhood and growing up with him by my side. That meeting of ours was and remains my light at the end of the tunnel of sorrow that can still hurt, almost 20 years later, but that glow in the eyes… still shines like the brightest star.
Tijana Stupljanin

  • My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.
  • Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.
  • Look deep into nature, and then you will understand everything better.
  • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
  • It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
  • Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions.
  • Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.
  • Gravitation is not responsible for people falling in love.
  • A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?

Albert Einstein

Miris kiše u proleće / Smell of the rain in the Spring

April već privodi svoje dane kraju, sve se više oseća dah proleća. Jutros me je probudila kiša, vodila sam dete u vrtić i u povratku udahnula svež kišoviti dan. Taj miris kiše u proleće… Kako to opisati? To je doživljaj svih čula, miriše trava, miriše drveće nekom posebnom svežinom koja, za razliku od jesenjih kiša, greje.

Ako ste imali tu sreću da provodite proleća negde u prirodi, kao što sam ja sve prolećne i većinu letnjih raspusta provodila u Aranđelovcu kod babe i dede, u krošnjama Bukovičkog parka i senkama prohladnih povečerja sa Bukulje, možda i vas miris kiše u proleće vrati u mladost.

Nisam nešto posebno nostalgična, ali taj miris mokre šume, pokisle nedavno pokošene trave, taj osećaj da vreme ne teče u tom savršenom trenutku bezbrižnosti i mladalačkog sanjarenja, kao da je ostao zapisan zauvek u mojim nozdrvama.

Srećna sam i zahvalna što sam danas, na tren, ponovo bila devojčica zagledana u oblake i zaljubljena u život koji tek dolazi.

/

April is already counting its last days, the spring spirit can be scented in the air. This morning the rain woke me up, I was walking my kid to the kindergarten and on my way back home I was breathing in fresh rainy day. That smell of the rain in the springtime… How to describe it? It is a full all senses experience, the grass smells, the trees smell of some exceptional freshness that, unlike rains in fall, warms you.

If you were lucky enough to spend your springs somewhere in the nature, like I was spending all my spring breakes and most of the summer vacations in Arandjelovac with my grandparents, in the treetops of the Bukovik Park and the shadows of chilly taps from the mountain Bukulja, maybe the smell of rain in the spring brings you back to the youth too.

I am not especially nostalgic, but that smell of the wet forest, of wet recently cut grass, that feeling that time does not flow in that perfect moment of carelessness and youthful daydreaming, as if it remained written forever in my nostrils.

I am happy and grateful that today, for a moment, I was again a girl staring at the clouds and in love with the life that is yet to come.

Tijana Stupljanin

Proleće je / It’s spring

I’ll tell you something I never would tell to anybody else

My eyes are loving you with the look that deletes the distances

My dawns are filled with your caresses

Your hands full of happiness lay in my lap

You bring me joy, the sun lights up when you smile

Tijana Stupljanin

Ja, majka / Me, the mother

Postala sam majka pre skoro 8 godina, a tek sad sam spremna da pišem o tome. Ja sam neko ko svemu u životu pristupa studiozno i volim da budem spremna za sve moguće (i nemoguće :-)) scenarije. Čitala sam sve o trudnoći, pripremi za porođaj, vodila dnevnik trudnoće, išla na vežbe pripreme za porođaj, išla u školu roditeljstva, seminare na temu porođaja i roditeljstva, prečešljala sve o svim porodilištima u Beogradu, pa i o porodilištu u Pančevu koje ima dobar program za porođaj po meri trudnice, ma jedino na šta nisam otišla, jer sam kasno čula i nisam mnogo znala o tome, a nisam ni imala podršku da krenem da razmišljam u tom pravcu, jeste obuka kod dule za porođaj kod kuće, mada sam i o tome čitala i divila se, onako iz daleka.

Moj prvi porođaj je bio potpuno drugačiji od svega što sam pročitala, čula i vežbala! Klasičan traumatični, indukovani, porođaj prvorotke, samo u mom slučaju još i bez epidurala. Ne želim o tom iskustvu da pišem, jer time ne bih nikome pomogla, rećiću samo da je svaka trudnoća priča za sebe baš kao i svaki porođaj i baš kao i svaka beba koja nakon toga dođe na svet. Samo ću reći da ako znate da ćete biti pod indukcijom zaista dobro razmislite i o epiduralu, ja sam naivno mislila da moja prirodna elastičnost, visok prag bola i decenija bolnih ciklusa mogu da preguraju porođaj, ali indukcija nije prirodna sila i ne može se prirodom pobediti, iz mog iskustva.

U svakom slučaju, posle dva dana u porodilištu, došle smo kući moja bekana i ja i igranka je počela. Dala mi je taman toliko fore da mi se gvožđe, koje je čudom nestalo iz mog krvotoka, malo podigne na normalu i da mogu da sednem iole pristojno, a onda su krenuli grčevi, pa teško uspavljivanje. Nosali smo je, pevali, nunali, masirali, otkrili panda položaj na ruci, pa white noise, koji je nju kao smirivao, ali zato mog muža izluđivao :D. Ja sam u svom zamišljenom idealu planirala da joj ne dajem cuclu, nisam je ni kupila, dojila sam je kad god je tražila ili plakala. Sva sreća pa je moja sestra, već iskusna majka, prilikom prve posete donela cuclu. Čini mi se da se ni grčevi još nisu skroz završili, nju su počeli da svrbe desni, balavila je, sve što joj se nađe u vidnom polju stavljala u usta, ličila je na klovna sa crvenom farbom oko usta. Uspavljivanje je i dalje bilo čista akrobatika! Rećiću vam samo da je prvi put prespavala celu noć i to nekoliko noći za redom sa punih godinu i po dana! Ja još uvek nemam taj luksuz.

Dojenje mi je bilo jako važno i za to sam se pripremala upijajući sve savete. Tek sam sa drugim detetom shvatila da mi prvo dete nije uopšte bilo dobro postavljeno za sisanje, ali šta je tu je, čovek se uči dok je živ. Kad su prošle ragade, koje su većim delom bile posledica upravo loše postavljene bebe na dojku (obavezno pitajte neku babicu ili iskusnu dojilju da vam pokaže kako se u startu beba postavlja), dojenje mi je bilo najlepši deo materinstva, toliko nežnosti, lepote, ljubavi, bliskosti i mira u tako jednostavnom činu, dojenje je čisto služenje božanskom sa najvišim smislom!

Koliko sam uživala u dojenju, toliko mi je muke zadavalo menjanje pelena. Ne mislim na tehniku prepovijanja, to sam savladala lako, kao iskusna tetka dve divne duše. Činilo mi se da moje dete non stop kaki i piški i ozbiljno trenira moju izdržljivost. Presvuci dete pre podoja, presvukla, podojila, dete se ukakilo, presvuci ponovo. Presvuci dete posle podoja, dete zaspalo na sisi, nit’ da je budiš, nit’ da je ostaviš da spava sa punom pelenom! Nemoguća misija. Onda podrigivanje, majko moja, nosaj u specijalnom položaju, lupkaj po leđima, ali pogodi pravo mesto. Taman mislim, podrignula je, uspavam i spustim u krevetac, ne prođe ni 10 minuta, eto nje ili se ukakila ili nije do kraja podrignula.

Eh, kad se samo setim svih dogodovština! Ipak, to su sve najslađe muke, jer one male čudesne stvari koje se dešavaju u međuvremenu su toliko divne da sam stalno bila u zahvalnosti što svedočim tom čudu od života koje se odvija pred mojim očima i na mojim rukama.

Tijana Stupljanin

/

I became a mother almost 8 years ago, and only now am I ready to write about it. I am someone who approaches everything in life studiously and I like to be ready for all possible (and impossible :-)) scenarios. I read everything about pregnancy, preparation for childbirth, kept a pregnancy diary, went to childbirth preparation exercises, went to parenting school, seminars on childbirth and parenthood, combed everything about all maternity hospitals in Belgrade, including the maternity hospital in Pancevo which has a good childbirth program tailored for a pregnant woman, the only thing I didn’t go to, because I heard about it a bit late and didn’t know much about, and I didn’t even have the support to start thinking in that direction, is training for giving birth at home, although I also read about it and admired it, from afar.

My first childbirth was completely different from everything I read, heard and practiced! Classic traumatic, induced, birth of a first-born, only in my case without an epidural. I don’t want to write about that experience, because I wouldn’t help anyone with that, I’ll just say that every pregnancy is a story for itself, just like every birth is and just like every baby that comes into the world after that. I’ll just say that if you know you’re going to be induced, think really well about the epidural, I naively thought that my natural elasticity, high pain threshold, and decades of painful cycles could push through childbirth, but induction is not a natural force and can’t be beaten naturally. From my experience.

Anyway, after two days in the maternity hospital, my baby and I came home and the party started. She gave me just enough time to get my iron, which miraculously disappeared from my bloodstream, to rise a little to normal and to be able to sit at all decently, and then the cramps started, and then hard times putting her to sleep. We carried her, sang, swayed, massaged, discovered the panda position on the arm, then the white noise, which calmed her down, but drove my husband crazy: D. In my imagined ideal, I planned not to give her a pacifier, I didn’t even buy it, I breastfed her whenever she asked or cried. Luckily, my sister, already an experienced mother, brought a pacifier during the first visit. It seemed to me that the cramps are not completely over yet, her gums started itching, she was drooling, she put everything that was in her field of vision in her mouth, she looked like a clown with red paint around her mouth. Putting her to sleep was still pure acrobatics! I’ll just tell you that she slept through the night for the first time, several nights in a row when she was a year and a half old! I still don’t have that luxury.

Breastfeeding was very important to me and I prepared for it by absorbing all the advice. It was only with the second child that I realized that my first child was not well placed for breastfeeding at all, but what is there is, a man learns while he is alive. When the nipple soreness was over, which were mostly the result of a badly placed baby on the breast (be sure to ask a midwife or an experienced breastfeeding mother to show you how to put the baby in the beginning), breastfeeding was the most beautiful part of motherhood, so much tenderness, beauty, love, intimacy and peace in such a simple act, breastfeeding is pure service to the divine with the highest meaning!

As much as I enjoyed breastfeeding, changing the diapers troubled me so much, on the other hand. I don’t mean the changing technique, I mastered it easily, as an experienced aunt of two wonderful souls. It seemed to me that my child was constantly pooping and peeing and seriously training my endurance. They say change the diaper before breastfeeding, I changed the diaper, breastfeed, the baby pooped, change the baby again. Then, change the baby after breastfeeding, the baby fell asleep on the breast, neither to wake her up, nor to leave her to sleep with a full diaper! Mission Impossible. Then burping, oh my god, carry her in a special position, tap her back, but hit the right place. Just as I think she burped, she falls asleep and I put her down in the crib, not even 10 minutes passes, there she is, she either filled her diaper or didn’t burp all the way.

Eh, when I just remember all the adventures! Still, these are all the sweetest torments, because those little miraculous things that are happening in the meantime are so wonderful that I have always been grateful to witness that miracle of life unfolding before my eyes and on my hands.

Tijana Stupljanin

Kuda vodi ovaj put? / Where does this road go?

“U životu postoje samo dva puta i oba vode na isto odredište, u smrt. Jedan od njih je put srca. Koji ćeš izabrati?”

Ne znam ko je autor ove pričice, to mi je možda promaklo. Za ovu mudrost čula sam od jedne divne, autentične žene Tamare Etera, pa ću evo ovde njoj dati kredit.

Toliko sam se često pitala o smislu života i u mladosti, možda više u metafizičkom smislu, ali i sada kada sam negde na sredini životnog puta i praktično. Kažem na sredini jer čini mi se da svi živimo sa tom nekom pretpostavkom da ćemo doživeti bar neki prosečni životni vek. Ali ko nam to garantuje? Prvo, ko mi garantuje prosečan životni vek? Drugo, čak i ako doživim duboku starost, da li to znači da sam živela više/kvalitetnije? Šta je merilo dobrog života, da li koliko sam dugo poživela ili koliko sam kvalitetno živela, a opet šta znači živeti kvalitetno?

Kada se zaista suočim sa ovom prvom ISTINOM, da ovaj život sigurno vodi u smrt i da ćemo svi jednom doći na kraj puta, da li mi ovo saznanje donosi mir ili nemir? Ako mi donosi nemir, znači da ne živim put srca. Ova DRUGA istina može biti čak i bolnija od prve, jer kod prve je naša odgovornost umanjena. Većina ljudi veruje da postoji sudnji dan za svaku dušu i ma šta radili u životu, kad taj dan dođe nema nazad. Ja, ipak, verujem da je slobodna volja ultimativni princip i da, nekada, i duša može da se predomisli i promeni tok svoje sudbine. Svakako, smrt neće niko od nas izbeći, samo je možemo posmatrati kao kraj ili kao novi početak…

Začkoljica sa slobodnom voljom je upravo ta da je sva odgovornost mog života u mojim rukama. Kada razmišljam o svom životnom putu i dalje se pitam, često oklevam, možda još uvek više sanjam život nego što ga živim? Često se setim ove mudrosti i pitam se, kada bi se moj život sada završio, za čim bih žalila? Ili, ako doživim starost pa se osvrnem na pređeni put, da li bih bila srećna i spokojna ili bih htela nešto da menjam? Svesna sam da ne živim svoj put srca svakog dana, ali sam zadovoljna i sa tim da se zahvaljujem i molim svakoga dana za vođstvo da ga ne gubim iz vida. Često mi se i pokaže da i neke sitne stvari koje radim naizgled stihijski, sa nekog aspekta životnog puta imaju svoje mesto i smisao.

Za mene u ovom sadašnjem trenutku (a šta drugo i posedujemo?) živeti kvalitetno znači usklađivati se sa svojom dušom što češće, osluškivati svoje srce i pratiti intuiciju, poštovati svoje telo, biti u ljubavi i zahvalnosti sa životnim okolnostima i naći način da podelim svoju autentičnost sa što više ljudi. Gde si ti SADA u svom životu?

/

“There are only two paths in life and both lead to the same destination, to death. One of them is the path of the heart. Which will you choose?”

I don’t know who the author of this story is, I may have missed it. I heard about this wisdom from a wonderful, authentic woman, Tamara Etera, so I will give her the credit.

I have so often wondered about the meaning of life in my youth, perhaps more in the metaphysical sense, but also now that I am somewhere in the middle of my life also practically. I say in the middle because it seems to me that we all live with that assumption that we will experience at least some average life expectancy. But who guarantees us that? First, who guarantees me an average lifespan? Secondly, even if I live to be a very old age, does that mean that I have lived more/better? What is the measure of a good life, how long have I lived or how well have I lived, and again, what does it mean to live well?

When I really face this first TRUTH, that this life surely leads to a death and that we will all come to the end of the road one day, does this knowledge brings me peace or unrest? If it brings me restlessness, it means I am not living the path of the heart. This SECOND truth can be even more painful than the first one, because with the first one our responsibility is diminished. Most people believe that there is a judgment day for every soul and no matter what they do in life, when that day comes there is no going back. However, I believe that free will is the ultimate principle and that, sometimes, the soul can change its mind and change the course of its destiny. Of course, none of us will escape death, we can only look at it as the end or as a new beginning…

The catch with the free will is precisely that all the responsibility of my life is in my hands. When I think about my life path I still wonder, I often hesitate, maybe I still dream of life more than I live it? I often remember this wisdom and wonder, if my life would end now, what would I regret? Or, if I live to an old age and look back on the journey, would I be happy and calm or would I want to change something? I am aware that I do not live my way of the heart every day, but I am also pleased to thank and pray every day for guidance so that I do not lose a sight of it. It is often shown to me that some small things that I do seemingly spontaneously, from some aspect of my life path, have their place and meaning. For me in this present moment (and what else do we have?) to live well means to align with my soul as often as possible, listen to my heart and follow my intuition, respect my body, be in love and gratitude with the life’s circumstances and find a way to share my authenticity with as many people as possible. Where are you in your life NOW?

Tijana Stupljanin